העסקת עובד זר בסיעוד

העסקת עובד זר בסיעוד

עבור אנשים הזקוקים לליווי צמוד וסיוע של מטפל סיעודי במשרה מלאה קיימת זכאות להיתר לצורך העסקת עובד זר.

מטפל השוכר את שירותיו של עובד זר בהתאם לזכאות נחשב בחוק למעסיק וחייב בתנאי ההעסקה הקבועים בחוק.

קיימים בחוק הישראלי שלושה קריטריונים המאפשרים זכאות לסיוע של מטפל סיעודי במשרה מלאה לטיפול שלא במסגרת דיור מוגן.

  1. המימון של העובד הזר במלואו יחול על בעל/ת ההיתר או שמשולם בחלקו מגמלת סיעוד.
  2. למטופלים המקבלים גמלת סיעוד מאפשרת בחירה בין קבלת דמי הגמלה ישירות ובאמצעותה לשלם לעובד זר באופן עצמאי או להעביר את התשלום ישירות לעובד מטעם חברת הסיעוד שמעסיקה את העובד הזר באופן משותף איתם.
  3. במידה והעסקת העובד הזר נעשית בשיתוף חברת הסיעוד, לכל הצדדים חובת תשלום לעובד הזר את השכר וכן את כל הזכויות הסוציאליות הקבועות בחוק בהתאמה להיקף המשרה. חלוקת התשלום מתבצעת כך שחברת הסיעוד משלמת את היקף המשרה שקבע המוסד לביטוח לאומי שלהן זכאי המטופל. ואת יתר השעות הדרושות להשלמת המשרה למשרה מלאה אחראי להשלים המטופל.

** מספר אוכלוסיות זכאיות לקבלת קצבת סיעוד מהביטוח הלאומי- לפירוט ניתן להקליק כאן זכאות להעסקת עובד זר בסיעוד.

** על מנת להעסיק עובד זר יש לקבל אישורים מרשות האוכלוסין וההגירה

לפירוט ההליך ניתן להקליק כאן קבלת היתר להעסקת עובד זר בסיעוד.

מידע חשוב נוסף:

  • לבני משפחה שונים, הזכאים להעסקת עובד זר והם מתגוררים יחד, עובדים סיעודיים נפרדים לכל אחד.
  • העסקת העובד הזר מותרת לצורך עזרה וטיפול סיעודי המוגדרות בחוזה העבודה ובאישור ההעסקה שהתקבל. לעובד הזר אין אפשרות מעבר למקצוע אחר אלא אם מצוין במפורש באישור ההעסקה שכן.
  • האישורים להעסקת העובד הזר מוגבלים לאזור גאוגרפיים מוגדרים בלבד. להרחבה ניתן להקליק כאן מגבלות על החלפת מקום עבודה לעובד זר סיעודי.
  • חשוב להקפיד שתוקף הדרכון של העובד הזר תקף לפחות ל-18 חודשים.
  • במידה ומטופל נפטר או כאשר המטופל או חברת הסיעוד מפטרת את העובד, הוא זכאי לזכויות כספיות וסוציאליות שיכולות להיאמד בסכום כסף גבוה, גם אם משך תקופת ההעסקה היה קצר. מסיבה זו חשוב להיערך מראש לאפשרות כזו מבחינה כלכלית ולחסוך את הסכום מראש.

למידע נוסף – רשות האוכלוסין וההגירה אחראית על הטיפול במי שנחשבים לשוהים זרים בישראל, ובסמכותה לספק אישורים להעסקת עובד זר בסיעוד, הניהול של כספי הפיקדון של העוסקים הזרים ובבקרה על כניסה /יציאה של שוהים זרים מ/לארץ

mood_bad
  • אין תגובות עדיין.
  • שאלות בנושא? מוזמנים להגיב ונשמח לתת מענה