בקשה לקוד למימון אשפוז סיעודי

תהליך הפניה לקבלת קוד לאשפוז סעודי .

אשפוז סיעודי, בשונה מאשפוז בבית חולים לא נכלל בסל הבריאות של המדינה .

כאשר מתקבלת ההחלטה על הצורך באשפוז סיעודי, אפשר לפנות למשרד הבריאות על מנת לבחון את זכאותו של הזקן לקבלת השתתפות במימון האשפוז הסיעודי .

הקריטריונים המנחים את משרד הבריאות באישור סיוע כלכלי במימון האשפוז ,מבוססים על בדיקת היכולת הכלכלית של הקשיש ומשפחתו .

האישור לקבלת סיוע הנקרא “קוד”.

רבים שואלים מהו “הקוד” ומהו בסיס הנתונים שעליו הוא נבנה ?

הקוד הוא אישור המונפק ממשרד הבריאות לסיוע במימון האשפוז הסיעודי של הקשיש .

קבלת הקוד מותנית בשני גורמים מרכזיים :מצבו הכלכלי של הקשיש ומקום פנוי באחד המוסדות מוכרים של משרד הבריאות .

בבדיקת מצבו הכלכלי של הקשיש נבדקת הכנסתו השוטפת של הקשיש ובן/ בת זוגו , נכסים כספיים ונכסי מקרקעין של הקשיש /בת זוגו וכן של ילדיו .

במידה ויש לקשיש ביטוח סיעודי גם הוא יחשב כמקור מימון להשתתפות החולה ומשפחתו .

בני משפחתו של הקשיש וכן גורמים נוספים בקהילה כמו קופת חולים ושירותי הרווחה רשאים לפנות למשרד הבריאות לבקשת אשפוז ובדיקת זכאות לסיוע במימון .

הקריטריונים לקבלת הקוד

קיימים שני קריטריונים לקבלת קוד .

  1. הגדרת הקשיש כ”חולה סיעודי” או “תשוש נפש “על ידי לשכת הבריאות המחוזית .

1.אדם יוגדר כחולה סיעודי כאשר יש פגיעה ביכולת הניידות שלו והוא זקוק לעזרה בפעילות יומיומית בסיסית כגון אכילה , שתיה , ולשליטה על הסוגרים .

2.אדם הסובל מירידה קוגניטיבית , שסימניה הם ירידה בזיכרון, קשיי התמצאות , שיפוט לקוי ועוד סממנים המעידים על צמצום היכולת שלו לדאוג לעצמו בחיי היום יום וצורך בהשגחה קבועה .

  1. על מנת לקבל את הקוד על הפונה ללשכת הבריאות לצרף מסמכים שונים המעידים על מצבו של החולה וכן אישור המעיד כי המוסד האשפוזי האמור לקלוט את החולה פועל ברישיון ונמצא בהסכם תקין ותקף לקבלת דיירים .תהליך קבלת הקוד – שלבים לביצוע .

  1. פניה למחלקה למחלות ממושכות באזור מגורי הקשיש המיועד לאשפוז וצירוף המסמכים למשרד הבריאות .
  2. תיאום וקיום מפגש של בני המשפחה עם אחות ועובדת סוציאלית מלכת הבריאות .
  3. בדיקת הנתונים והחלטה האם המעומד לאשפוז אכן עונה על הקריטריונים של חולה סיעודי או תשוש נפש .
  4. עיון ברשימת המוסדות הסיעודיים המוצעים ובחירת המוסד המתאים .
  5. חישוב השתתפות המשפחה במימון האשפוז והתחייבות המשפחה לתשלום
  6. בתום ביצוע כול השלבים המוזכרים לעיל הקשיש מועבר לאשפוז בבית האבות .

חשוב להדגיש , מועמד יוכל להיקלט במוסד הנבחר של משרד הבריאות רק לאחר השלמת תהליך אישור ההשתתפות של משרד הבריאות ושל כלל המחויבים במשפחה על התחייבויותיהם .

תהליך קבלת הקוד עשוי לארוך כחודש – חודשיים מיום קבלת המסמכים .

במקרים חריגים , כאשר יש צורך באשפוז דחוף מסיבות סוציאליות ואחרות ,ולפי שיקול דעת של רופא המחוז ,רופא הנפה או רופא גריאטרי מחוזי , ניתן להפנות אדם לאשפוז ,לפני השלמת תהליך המחויבות של המשפחה . המשפחה תהיה מחויבת בתשלום שיגבה ממנה רטרואקטיבית .

הקפאת אישור הקוד

קשיש שהשלים את כול התהליך וקבל זכאות לקוד אך החליט כי בשלב זה איננו מעוניין בסידור מוסדי , יוכל להמתין שלושה חודשים .

במקרים של בקשה להקפאת הקוד ,בדיקת הזכאות תקפה לחצי שנה , ואילו המידע הרפואי תקף לשלושה חודשים . במהלך תקופה זו משרד הבריאות עוקב ובודק האם חלו שינויים במצבו הכלכלי של המעומד לאשפוז או של בני המשפחה .

זכויות וחובות במימון אשפוז סיעודי .

הזכות המרכזית והחשובה ביותר עבור החולה היא לקבל את כול השירותים להם הוא נזקק כולל פיזיותרפיה , תרופות ועוד ללא כול תוספת תשלום . התשלום שמעובר למוסד על ידי משרד הבריאות הוא התשלום היחיד שעל המשפחה לשלם .

במידה והמוסד דורש או נסה לדרוש תשלום נוסף , יש לערב מידית את הגורמים הרלוונטים ,

החובה הבסיסית של המשפחה היא תשלום ראשוני למשרד הבריאות -דמי כניסה שגובהו שווה לסכום שהמשפחה משלמת עבור שני חודשי אשפוז, ללא החלק שמשולם מתוך קצבאות הביטוח הלאומי . משרד הבריאות מחשב בנפרד את חלקו של הקשיש במימון האשפוז ואת חלקם של בני המשפחה .

אם וכאשר הקשיש עוזב את המוסד מסיבות שונות יוחזר לקשיש ולמשפחה החלק היחסי של התשלום .

בני המשפחה חייבים לעדכן את לשכת הבריאות אם חלים שינויים במצבם הכלכלי או שינויים משמעותיים אחרים .

לבני המשפחה זכות לפנות לוועדת ערר ולערער על גובה ההשתתפות הנדרשת מהם .

אם אושרה להם הנחה בוועדת ערר הם יזכו להנחה הגבוהה מבין הנחת ועדת הערר או הפחתת ההשתתפות חודשית בגובה של 500 שח .

הזכות לבחור את המוסד הרצוי .

למועמד או לבני משפחתו שמורה הזכות לבחור את המוסד הנראה להם כמתאים ביותר , מבין המוסדות שאושרו על ידי משרד הבריאות במידה ואין מקום פנוי במוסד המבוקש , למשפחה ניתנת הבחירה האם להמתין עד שיתפנה מקום או לבחור מקום אלטרנטיבי מתוך הרשימה המוצעת .

mood_bad
  • אין תגובות עדיין.
  • שאלות בנושא? מוזמנים להגיב ונשמח לתת מענה